Search site


Sport

 

Med drsenjem po prosti nogi prenesemo težišče precej naprej. Koleno je potisnjeno naprej. Nos, koleno in stopalo so obrnjeni v isto smer. Odriv s proste noge začnemo šele, ko sta prosta in oporna noga vzporedni. Težo prenašamo diagonalno naprej. Ramenska os je pravokotna na prosto smučko. Zamah z obema rokama naprej med nihanjem rok poteka bolj ali manj hkrati z odrivom s proste noge. Najprej vbodemo potisno palico, nato pa oporno. Oporna palica se navadno dotakne snega nekoliko pred začetkom polaganja oporne smučke na podlago. Polaganje oporne smučke neopazno preide v drsenje. Med tem imamo nogo ves čas pravilno pod sabo - projekcija kolena je pred prsti na nogi. Med drsenjem preidemo v odriv, ko s težo telesa obremenimo stojno nogo in se odrinemo diagonalno naprej. Drsimo skoraj med celotnim odrivom. Odriv je končan, ko smučka zapusti sneg. Potisna palica vedno zapusti sneg pred oporno palico. Odriv z oporne noge se začne, ko se je prenašanje teže diagonalno naprej že začelo. Delo nog lahko bolje izrabimo, če začnemo odriv z oporne noge precej pozno glede na delo rok. Stegno nihajoče noge je obrnjeno rahlo navzven. Pogled je usmerjen naprej v smeri gibanja. Koleno odrivne noge je nad stopalom. Ramenska in kolčna os sta pravokotni na smer odrivne smučke. Značilno je majhno nihanje težišča gor in dol. Boki so večinoma precej dvignjeni, kolena pa zmerno pokrčena. Taka tehnika je zelo racionalna in ne zahteva preveč napora.

https://www.oxbetting.com

film en streaming